Четата на поп Харитон

Тя била една от най-големите въстанически чети през Априлското въстание. Решението за формирането й и избирането на поп Харитон за войвода било взето на 26 април 1876 г. в с. Мусина, Павликенско, на съвещание с представители на революционните комитети от западния район на Търновския революционен окръг. Тръгването на четата било определено и осъществено на 28 април вечерта, от същото село. В състава й влезли главно въстаници от селата Мусина, Бяла черква, Дичин, Михалци, Вишовград и Русаля – Павликенско и Търновско. От с. Мусина след събирането на въстаниците от околните села потеглили 187 човека. От с. Ветринци към тях се присъединили още 5 души и в Дряновския манастир един, та броят на четниците достигнал 193 човек!! Пътят на четата бил следният: от с. Мусина през височините до селото – с. Балван (на шосето Търново-Севлиево) – с. Ветринци, Търновско – пресичане на р. Янтра – селата Плачка, Пеина, Геша и Цинга, Дряновско- Дряновски манастир „Св. Архангел“. Тук четата пристигнала на 29 април след обед, без нощуване и почти без почивка, при дъжд и кал. Още от с. Балван след нея потеглили и турски потери, а към Търново, Габрово и Севлиево полетели куриери, за да предупредят турската власт. Според предварителния план, ут-върден от Търновския окръжен революционен комитет, четата трябвало да достигне до височините „Конар Балкан“ между Трявна и Габрово, определени за сборен пункт и за четите от други райони. Но още с пристигането си в Дряновския манастир ръководството на четата научило, че редовна турска войска вече е преградила пътя за движението й към Габрово и Трявна и че друга потеря идва по следите й. Направен бил опит четата да се измъкне веднага от теснините при Дряновския манастир и да поеме за Габрово през коли-бите Върпища, но това вече не можело да се осъществи без жертви. Оказало се, че турските сили са обградили бързо въстаниците в манастира и още същия ден – на 29 април 1876 г., нападнали четата.
Четата се преустроила веднага за бой. Сформирали се 4 стражеви отделения от по 10 въстаници, които застанали на местата, където имало най-го- ляма опасност от нахлуване на турците. Цялата чета заела кръгова отбрана зад стените на манастира и 10 дни устоявала на бесния напор на неколкохи- лядната турска войска (5 батальона и 3000 башибозуци – общо 8000-10 000 души) с артилерия. През тези дни четата напразно направила няколко опита да се измъкне от клопката. Обръчът около нея бил стегнат максимално. Обаче решаващи за неуспешния за четата изход от битката с турците било идването на един табор (полк) турска войска на 7 май 1876 г., водена от Фазлъ паша, както и докараната от него артилерия. Оръдията, разположени по височините и на други места около манастира, започнали да сипят огън и желязо върху въстаниците, укрили се зад неговите стени. На 7 май пропаднал още един опит за пробив и изтегляне на четата; само около 20 четници все пак успели да сторят това. Други 36 души се спасили по същия начин на другия ден – 8 май. Равносметката от неравната битка на Поп Харитоновата чета с многохилядния враг е 145 убити, включително и войводата. Някои четници се измъкнали от манастира, но после много от тях били заловени, осъдени, обесени, убити. Четата на поп Харитон още веднъж демонстрирала изключителна българска храброст, твърдост и готовност за саможертва в името на народната свобода.
В Поп Харитоновата чета участвали:

 1. Поп Харитон Станчев Халачев (1838-1876) – роден в Габрово. Войвода на четата. Предвождал чета и в Добруджа през 1875 г. Убит;
 2. Поручик Петър Николов Пармаков (1850-1876) – от Котел. Военен командир на четата. Офицер на руска служба. Убит;
 3. Димитър Атанасов Русчуклийчето – от Русе. Знаменосец на четата. Убит;
 4. Христо Караминков – Бунито (Малкия) – от Търново. Революционен организатор. Член на щаба (военния съвет) на четата;
 5. Никола Петков Мартинов Червеноводеца – от с. Червена вода, Русенско. Участвал и в Червеноводска- та чета от 1875 г. Убит;
 6. Христо Донев Тамбурата – от Търново. Революционен апостол, интендант на четата. Убит;
 7. Георги Георгиев Дюлгеров – Тюфекчийчето – роден в Търново. Оръжейник на четата. Убит;
 8. Аврам Петков Стамболски – от с. Мусина, Павликенско. Убит;
 9. Алекси Попдимитров – от с. Бяла черква, Павликенско. Убит;
 10. Ангел Господинов Дачев – 26-годишен, от с. Дичин, Търновско;
 11. Ангел Димов Рачевски – от Мусина. В четата бил заедно с другите си двама братя. Убит;
 12. Ангел Колев Рачев, 25-годи- шен, от Бяла черква. Убит;
 13. Ангел Тодоров Пенчев от Бяла черква. Убит;
 14. Антон Минев Гецов – 25-годишен. Роден в с. Михалци, Павликенско. Учител. Убит;
 15. Анчо Ангелов Ненов – 34-годишен, от Бяла черква. Убит;
 16. Анчо Радилов Душков – 25-годишен, от Бяла черква. Избягал в Румъния;
 17. Атанас Дончев Петров – 27-годишен. От Бяла черква. Спасил се в Румъния;
 18. Атанас Марчев Илиев – 37-годишен. От Бяла черква. Участвал в четата заедно с тримата си братя;
 19. Божан Кундев – от с. Дичин, Търновско. Починал след Освобождението;
 20. Поп Балчо Колев – роден 1836 г. в с. Вишовград, Търновско. Свещеник. Убит;
 21. Васил Неделчев Минев – роден 1837 г. в с. Сухиндол, Павликенско. Учител в Бяла черква, член на местния революционен комитет. Убит;
 22. Величко Денев Станчев (Помачето) – 21-годишен. От с. Мусина;
 23. Величко Николов Драганов – 21-годишен. От с. Дичин;
 24. Поп Гаврил Трифонов – от Бяла черква. Свещеник. Брат на Бачо Киро. Убит;
 25. Ганчо Димов Мурджев – 28-годишен, от Мусина. Убит;
 26. Ганчо Петров – прислужник в Дряновския манастир;
 27. Ганчо Тодоров – от Бяла черква. Убит; 28. Гатьо Станчев Стоев – 18-годишен. От Бяла черква. Убит;
 28. Гено Димов Рачевски – 22-годишен от Мусина. Убит;
 29. Гено Маринов – 32-годишен. От Вишовград. Убит;
 30. Гено Станоев Иовчев – 26-годишен. От с. Михалци. Убит;
 31. Генчо Неделчев Кънчев – 28-годишен. От с. Михалци. Убит;
 32. Георги Занев – Игумена – от Бяла черква. Убит;
 33. Георги Йорданов Паунов – 24-годишен. От Бяла черква. Избягал в Румъния;
 34. Георги Кирков Калинов – 25-годишен. От с. Михалци. Убит;
 35. Георги Кюркчиев – 34-годишен. От Бяла черква. Убит;
 36. Георги Начев Събев – 35-годишен. От Бяла черква. Убит;
 37. Георги Ненов – от с. Дичин. Убит;
 38. Георги Несто- ров – 40-годишен. От Бяла черква. Убит;
 39. Георги Петков Кенаров – 29- годишен. От Бяла черква. Убит;
 40. Георги Тодоров Илчев – 42-годишен. От Бяла черква. Убит;
 41. Георги Цанков Цигуларя – от Бяла черква. Убит;
 42. Георги Хаджидафинов Илиев – 35-годишен. От с. Михалци;
 43. Господин Георгиев Господинов – от с. Дичин. След Освобождението жител на с. Русаля. Починал в 1913 г.;
 44. Дечо Димов Мурджев – 21-годишен. От с. Мусина. Убит;
 45. Димитър Георгиев Папазоглу (Певеца) – от с. Беляковец. Учител в с. Русаля. Убит;
 46. Димитър Колчев Камбуров – 21-годишен. От Бяла черква. Убит;
 47. Димитър Петков Коевцалията – от с. Коевци, Севлиевско. Убит;
 48. Димитър Стоянов Миев – ковач; 40-годишен. От с. Михалци. Убит;
 49. Димитър Цанков Куев – 19-годишен. От Бяла черква;
 50. Димо Георгиев Ку- цинев – 21-годишен. От с. Мусина. Убит;
 51. Димо Митев Кроснаков – 23- годишен. От с. Михалци;
 52. Дончо Димитров Сейков – 32-годишен. От Бяла черква;
 53. Дончо Колев Дончев – 21-годишен. От с. Мусина. Убит;
 54. Дончо Стоянов Гецов – 30-годишен. От Бяла черква. Убит;
 55. Жельо Тодоров Желязков – 28-годишен. От с. Михалци;
 56. Зани Ганев – от с. Дичин. Убит;
 57. Зани Кръстев – 29-годишен. От Бяла черква. Убит;
 58. Захарий Вълчев Тончев – 23-годишен. От Бяла черква. Убит;
 59. Иван Василев Пенов – 26-годишен. От с. Мусина. Убит;
 60. Иван Димитров Илчев – 30-годишен. От Бяла черква. Убит;
 61. Иван Димитров Стрелухов – Марангоза -. роден в гр. Калофер, член на местния революционен комитет в Бяла черква. Убит;
 62. Иван Димов – от Бяла черква. Убит;
 63. Иван Добрев Върбанов – 30-годишен. От с. Мусина. Убит;
 64. Иван Дончев Занев – 43-годишен. От Бяла черква;
 65. Иван Марчев Илиев – 22-годишен. От Бяла черква. Починал 1915 г.;
 66. Иван Неделчев Минев – 34-годишен. От Бяла черква;
 67. Иван Панайотов Рачевски – 23-годишен. От с. Мусина. Убит;
 68. Иван Петков Кенаров – 31-годишен. От Бяла черква. Убит;
 69. Иван Станев Иванов (Папазов) – 30-годишен. От с. Михалци. Убит;
 70. Иван Хаджиниколов – 22-годишен. Убит;
 71. Иван Христов Петров (Христовлу) – 25-годишен. От с. Михалци;
 72. Иван Цвятков Иванов Кожухаров – от Бяла черква. Участвал в четата заедно с тримата си братя. Убит;
 73. Иринчо Костадинов – от с. Дичин. Убит;
 74. Иорго Хаджинедялков – 22-годишен. От с. Михалци. Убит;
 75. Йордан Аврамов (Аврамовски) – 27-годишен. От с. Михалци;
 76. Йордан Георгиев Кръстев – 30-годишен. От Бяла черква. Убит;
 77. Йордан Герчев Коцев – 28-годишен. От с. Михалци;
 78. Йордан Иванов Парцаля – 25-годишен. От с. Русаля;
 79. Йордан Костадинов (Дако) – 26-годишен. От Бяла черква;
 80. Йордан Матев Георгиев – 26-годишен. От Бяла черква;
 81. Йордан Михайлов Паунов – 28-годишен. От Бяла черква. Убит;
 82. Йордан Начев Георгиев – Кабакчията – 40-годишен. От с. Михалци. Убит;
 83. Йордан Петков Стамболски – 26-годишен. От с. Михалци. Убит;
 84. Йордан Тодоров Хаджиев – 20-годишен. От Бяла черква. Убит;
 85. Йордан Филов Дешков – 30-годишен. От Бяла черква, учител. Убит;
 86. Кирил Пенчев Маринчев – 30-годишен. От с. Михалци. Убит;
 87. Киро Маринов Ковача – 45-годишен. От с. Ново село (дн. гр. Априлци), Троянско. Жител на Сухиндол. Починал 1912 г.;
 88. Киро Петров Занев (Бачо Киро) (1835- 1876) – от Бяла черква. Учител и книжовник. Председател на местния революционен комитет в Бяла черква. Организатор на четниците от същото село. Заловен след битката в Бяла черква, обесен от турците в Търново;
 89. Кольо Генов Мусински (Кара Кольо) – 30-годишен. От с. Михалци;
 90. Кольо Иванов Бъчваров – 25-годишен. От с. Михалци. Убит;
 91. Кольо Иванов Куков – 31-годишен. От с. Михалци. Убит;
 92. Кольо Марангозчето – 18-годишен. От с. Таш авлъ (изселено след Освобождението), Шуменско. Резбар. Убит;
 93. Колю Маринов Топала – 25-годишен. От с. Ветринци, Търновско. Лежал в турските затвори;
 94. Кольо Неделчев – 35-годишен. От Вишовград. Убит;
 95. Кольо Тончев Цочев – 30-годишен. От Бяла черква. Убит;
 96. Костадин Генов Костадински – 22-годишен. От с. Мусина. Убит
 97. Костадин Колев Маринчев – 25-годишен. От с. Михалци;
 98. Кръстьо Йванов – 25-годишен. От с. Ветринци. Убит;
 99. Кръстьо Христов Марьов Марангоза – 35-годишен. От Бяла черква. Убит;
 100. Кръстьо Цачев Жилков (Трифонов) – от Бяла черква;
 101. Куйо Петков – 20-годишен. От Бяла черква. Участвал и в Българското опълчение през Освободителната война. Починал 1879 г.;
 102. Лазар Станев Кожухаров – 20-годишен. От Бяла черква. Убит;
 103. Личо Вачев Ванков (Сейков) – от Бяла черква, убит;
 104. Лука (Личев) Райков Кюркчиев – 42-го- дишен. От Бяла черква. Убит;
 105. Марин Драганов Бояджиев – 20-годишен. От с. Ветринци, убит;
 106. Минчо Господинов Минчев – 26-годишен. От с.Михалци. Убит;
 107. Мотьо Начев Чауша – 60-годишен. От Бяла черква;
  110.Начо Пенев Начев – 45-годишен. От с. Михалци. Убит;
 108. Начо Трифонов Желязков – 35-годишен. От с. Михалци. Убит;
 109. Неделчо Вачев Сейков – от Бяла черква, убит;
 110. Неделчо Маринов Гешков – 18-годишен. От Бяла черква. Убит;
 111. Неделчо Маринчев – от Бяла черква. Убит;
 112. Неделчо Марчев Илиев – 17-годишен. От Бяла черква. Убит. Участвал в четата заедно с тримата си братя;
 113. Неделчо Рабчев Димитров – Кътеолу, 38-годишен. От Бяла черква. Убит;
 114. Недялко Колев Гълъбов – 25-годишен. От с. Ветринци;
 115. Нено Рашков Иванов – от Дряново, убит;
 116. Никола Д. Бояджиев – 24-годишен. Убит;
 117. Никола Радев, 33-годишен. От с. Вишовград. Убит;
 118. Панайот Рашков Иванов – от Дряново, убит;
 119. Паун Николов – от с. Дичин, убит;
 120. Пейо Неделчев Маринов – 23-годишен. От Бяла черква. Лежал в турските затвори;
 121. Пенчо Колев Кюркчиев – 24-годишен. От Бяла черква;
 122. Петко Ганев Гичев – 20-годишен. От с. Мусина. Убит.
 123. Петко Генов – 20-годишен. От с. Мусина. Убит;
 124. Петко Д. Цончев – от гр. Лясковец. Убит;
 125. Петко Иванов Маринов (Дюкянджиев) – от с. Михалци, учител. Убит;
 126. Петко Иванчев Тончев – 26-годишен. От Бяла черква. Убит;
 127. Петко Личев Райков – 17-годишен. От Бяла черква. Убит;
 128. Петко Маринов – от с. Дичин. Убит;
 129. Петко Радев Рачев – 38-годишен. От Бяла черква. Убит;
 130. Петко Тодоров Франгов – 21-годишен. От Бяла черква, учител. След Освобождението свещеник. Починал 1931 г.;
 131. Петко Тотев Паунов – 20тгодишен. От Бяла черква. Убит;
 132. Петър Андреев Бакев – 18-годишен. От Бяла черква;
 133. Петър Иванов Тончев – от Бяла черква. Лежал в Търновския затвор;
 134. Петър Калчев Петров (Калпакчиев) – от с. Михалци. Учител, след Освобождението – свещеник;
 135. Петър Карастоянов – от Бяла черква, убит;
 136. Петър Кътев Димитров – 35-годишен. От Бяла черква. Убит;
 137. Петър Николов Драганов – 31-годишен, свещеник. Роден в с. Дичин. Участвал и в Българското опълчение през Освободителната война;
 138. Петър Пенчев – от Бяла черква. Убит;
 139. Петър Радев Делирадев – от с. Мусина. Убит;
 140. Петър Тотев Паунов – 41-годишен. От Бяла черква. Убит;
 141. Петър Хаджиангелов Радилов (Долапчиолу) – 32-годишен. От Бяла черква. Убит;
 142. Петър Христов Бакев (Епитропа) – 48-годишен. От Бяла черква. Убит;
 143. Ради Герчев Дончев (Терзиев) – 30-годишен. От с. Михалци. Убит;
 144. Ради Цанков Даскалов – 28-годишен. От Бяла черква. Убит;
 145. Рафаил… – монах в Дряновския манастир;
 146. Рачо Колев – 30- годишен. От Вишовград. Убит;
 147. Рачо Панайотов Рачевски – 27-годишен. От с. Мусина. Убит;
 148. Рачо Халачина – от Търново, убит;
 149. Рашко Георгиев Витанов – от с. Ветрици. Убит;
 150. Руси Карагеоргиев – от Бяла черква. Убит;
 151. Сава Христов Марьов Марангозов – 18-годишен. От Бяла черква. Убит;
 152. Симеон Маринчев Пенчев – 25-годишен. От с. Михалци. Убит;
 153. Симеон Събев – 31-годишен. От с. Вишовград. Убит;
 154. Славчо Колев Минчев – 30-годишен. От с. Плачка, Дряновско. Търговец. Убит;
 155. Станьо Къбев Куция – 20-годишен. От с. Керека, Дряновско, жител на Търново. Занаятчия;
 156. Стефан Белчев – от Бяла черква. Убит;
 157. Стефан Минчев Димитров – от Бяла черква. Убит;
 158. Стефан Петров – Тенко – от Бяла черква, убит;
 159. Стефан Трифонов Герчев – свещеник, от с. Михалци. Председател на местния революционен комитет. Убит;
 160. Стойко Колев Окушев – 25-годишен. От с. Мусина. Убит;
 161. Стойчо Божанов Бакев – 38-годишен. От Бяла черква. Убит;
 162. Стойчо Иванов – от с. Дичин. Убит;
 163. Стоян Бакев – 39-годишен. От Бяла черква. Убит;
 164. Стоян Димитров Рачков – 22-годишен. От с. Мусина. Убит;
 165. Стоян Иванов Минев (Неделчев) – 40-годишен, занаятчия, от Бяла черква. Убит.
 166. Стоян Колев Събев – 18-годишен. От Бяла черква. Убит;
 167. Тодор (Тошо) Анчев Банов – от Бяла черква;
 168. Тодор Георгиев Тодоров (Ялъмов) – 35-годишен. От с. Михалци. Убит;
 169. Тодор Генчев – Бакалчето – от Горна Оряховица. Убит;
 170. Тодор Димитров – от с. Дичин. Убит;
 171. Тодор Иванов – от с. Дичин. Убит;
 172. Тодор Лука Лефтеров – 24-годишен. От Търново. Учител в с. Михалци. Убит;
 173. Тодор Неделчев Душков – от Бяла черква. Починал 1886 г.;
 174. Тодор Не- сторов – Марангоза – 38-годишен. От Бяла черква. Занаятчия резбар. Убит;
 175. Тодор Орешков – 22-годишен. От с. Ветринци. Убит;
 176. Тодор Пенчев Банов – 43-годишен. От Бяла черква. Убит;
 177. Тодор Радев Рачев – 40-го- дишен, ковач. От Бяла черква. Убит;
 178. Тодор Станев Хубчев – 30-годишен. От с. Михалци. Убит;
 179. Тошо Кътев Димитров – 30-годишен. От Бяла черква;
 180. Трифон Георгиев Куцинев – 24-годишен. От с. Мусина. Убит;
 181. Трифон Димов Трифонов – 42-годишен. От Бяла черква. Убит;
 182. Трифон Дончев Петров – 19-годишен. От Бяла черква. Убит;
 183. Христо Вълев Мър- зев – Хъша – от Бяла черква;
 184. Христо Начев – от с. Дичин. Убит;
 185. Христо Паунов – от Бяла черква. Отделил се от четата по време на движението й към Дряновския манастир;
 186. Христо Петров Бутвала – от Бяла черк-ва. Убит;
 187. Христо Трифонов (Попиренчев) – 30-годишен. От с. Мусина, учител. Убит;
 188. Цачо Ангелов Ненов – 20-годишен. От Бяла черква. Участвал и в Българското опълчение през Освободителната война.
 189. Цачо Ненов Кривошиев – от Бяла черква. Убит;
 190. Цвятко Тодоров Караджуков – 26-годишен. От с. Мусина. Убит.

Лит.: Маждракова, О. Четата на поп Харитон. 1876. С., 1963,135-137; Петров, П. Бойните действия в Първи Търновски революционен окръг – четата на поп Харитон. – В: Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг 1876 r. С., 1978, 199-222.