Чета на Михаил Никофоров

В повечето документи тази чета е означена като „въстаническа“ или „народна въстаническа милиция“. Организирана е като отглас на Априлското въстание от 1876 г. и на надеждите на българите за освобождение, свързани със Сръбско-турската война през с.г. Ръководител на четата бил Михаил Попов, учител. В нея участвали българи от Видин и селата, разположени между Тимок и р. Дунав, северозападно от Видин. Наброявала 220 души. Време на действието й: 28-30 юни 1876 г. Район на действие: между селата Брегово – Гъмзово – Майор Узуново – Флорентин – Ново село.

Има сведения, че предводител на четата се свързал с войводата Тодор Велков предварително, още в средата на юни 1876 г. в Кладово, където се договорили за съвместна дейност на турска територия. Четата също взела активно участие в боевете с турските войски при селата Майор Узуново, Флорентин и Ново село, рамо до рамо с четата на Тодор Велков. По-голямата част от участниците й били избити, особено в сражението при м. Тъмни бряг край Ново село.

Известни са имената на следните участници в четата:

 1. Михаил Никифоров Попов – от Елена. Учител в Ново село, Видинско. Войвода на четата. След Освобождението живял в с. Еленово, Поповско. Заловен от турците, осъден на 15 години и заточен на о. Кипър;
 2. Ангелуц Гънгулов – от с. Ново село, убит;
 3. Ванко Милик – от Ново село;
 4. Вано Маринов Кашов – от Ново село;
 5. Вели Гергов от Ново село, убит;
 6. Георги Ангелов – от Ново село, убит;
 7. Георги Добролесков – от с. Брегово, Видинско;
 8. Георги Жиков – от с. Връв, Видинско;
 9. Георги Пътлин – от с. Ново село, убит;
 10. Гога Патруцов – от с. Ракитница, Видинско;
 11. Гога С. Раковицанов – от с. Ракитница, Видинско;
 12. Гургурица Чергин – от с. Ново село, убит;
 13. Димитър Циганина – от Ново село, убит;
 14. Дино Попов – от с. Ракитница;
 15. Динул Бадин – от Ново село, убит;
 16. Илия Ангелов – от с. Брегово;
 17. Илия Брумар – от с. Брегово;
 18. Илия Гънгулов – от Ново село, убит;
 19. Йон Янкулов – от с. Връв;
 20. Йоничко Тануков – от Ново село, убит;
 21. Йонко Гошин – от Ново село, убит;
 22. Калчо П. Кукуянов – от Ново село;
 23. Марин М. Чинхуеров – от Ново село, убит;
 24. Мейцо Кючуков – от Ново село, убит;
 25. Митуц Станков – ot’Hobo село, убит;
 26. Младен Маринов – от Ново село, ранен, лежал в болницата в Белград;
 27. Младенчо Митранов – от Ново село, убит;
 28. Нуцко Маринашов – от Ново село, убит;
 29. Петраки Г. Нуцков – от Ново село;
 30. Петър Братянов – от Ново село, убит;
 31. Петър Белин – от Ново село, .убит;
 32. Петър Ганцин – от Ново село, убит;
 33. Първул Гаев – от Ново село, убит;
 34. Станко Никосов – от с. Ракитница;
 35. Стоян Кузмин – от Ново село, убит;
 36. Тануц Джуков – от Ново село, убит;
 37. Тодор Стоянов – от Видин, убит;
 38. Тошо Филипов – от Видин. Участвал и в I чета на Видинското опълчение в сръбско-българската война от 1885 г.;
 39. Трака (Трока)..I- от с. Буковча, Сърбия. Сърбин. Турски шпионин и предател. Помогнал за разгрома на четата;
 40. Труйка Надаянов – от Ново село;
 41. Флоро Търтя – от с. Брегово;
 42. Цеко Маринов Кашов – от Ново село.

Лит.: Бендерев, Ат. Т. Историята…; Войвода Тодор Т. Велков..Документи за българската история, т. 7,40-41;
Чолов, П. Видинският край през героичната 1876 г. – Червено знаме (Видин), № 44, 8 апр. 1972, с. 4;
ЦДА НРБ, ф. 686, on. 1, а. е. 406,409;
НБКМ-БИА: п. д. 119; п. д. б. п. 394; п. д.б. п. 1312.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов