Чета на Жельо Хр. Чернев

Създала се като самостоятелна чета след разделянето на четата на Панайот Хитов от 1867 г. на две подчети.
Известно е, че Хитов повел повече от половината от хората си към Сърбия по билото на Балкана на 21 юни с.г. С Жельо Чернев останали 17—18 души.
Той ги водил вече като отделна чета предимно из Сливенския балкан до 16 октомври 1867 г.
После четата се отправила към Румъния, разбила един турски кордон и преминала р. Дунав.

Лит.: Димитров, Г. Цит. съч., с. 265; Xитов, П. Моето пътуване по Стара планина и др.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов