Чета на Никола Жеков

Малобройна по състав в началото, при нейното създаване, състояща се само от десетина души, четата действала в района Запланско в Нишкия вилает.
Организирана била след неуспешното Нишко въстание от 1841 г., но после нараснала до 100 души.
Войводата й Никола Жеков от с. Долна Оряховица, Търновско, участвал в Нишкото въстание и в четата на Никола Сръндак, а по-късно, през 1862 г., и в Първата българска легия на Георги С. Раковски в Белград.
Установил се в Сърбия, починал в гр. Лесковац.

Лит.: Жеков, А. Н. Живот и дело на емигранта-поборник дядо Никола Жеков в Сърбия (1840-1868). – ВИС, 1964, № 2, 68-72.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов