Чета на Павел Грамадов

Въпросната чета е останала почти неизвестна за българските историци. Организирал я Павел Грамадов от Търново (1822—1877), сподвижник на Георги С. Раковски, в навечерието на Кримската война.
По указания на Раковски П. Грамадов заминал за Солун още преди обявяването на войната със задача да подготви и вдигне въстание на българите в Македония.
Четата, малобройна по състав, вероятно е тръгнала от Солун или Света гора и достигнала до Шар планина. Няма никакви сведения за броя на участниците в нея, както и за акциите й в Македония. Изглежда, че тази чета не е имала големи успехи. Но, върнал се във Влаашко, Павел Грамадов станал предводител на нова българска доброволческа чета (отряд) от 250 човека, с която воювал на страната на русите през цялата война (1853—1856). В този отряд например бил Спиро Константинов от с. Арбанаси, Търновско (1832—1911). Известно е, че отрядът на П. Грамадов е участвал в защитата на Севастопол. В началото на 1855 г. е бил изпращан и до гр. Тираспол в Приднестровието.
Лит.: Бележити търновци.,., 128—129.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов