Разловската чета – четата на Димитър Попгеоргиев

Създадена на 8 май 1876 г. в с. Разловци, Малешевско, Югоизточна Македония, след избухването на българското въстание в този край. Имала числен състав 30-40 души. От с. Разловци четата отишла в с. Митрошинци, къ-дето станало ново сблъскване с турски сили и войводата йДимитър Попге-оргиев Беровски, бил ранен. Оттук четата се изтеглила към районите на Ко-чанско и Малешевско. На 10 май тя стигнала до планинната Плачковица, продължила край района на Радовиш и спряла над с. Смилянци. Оттук се обърнала и поела на изток – към селата в Мелнишко. При движението си четата непрекъснато се сражавала с турските потери. Ходила и към планината Беласица, до с. Стиняк, и пак се сражавала с врага. По едно време в нея останали 18 четници, но от селата се присъединили нови доброволци. Обиколила Петрич-ко, четата се прехвърлила в планината Осогово и кръстосвала Осоговския край през цялото лято на 1876 г., докато се укрила за зимуване.

Участници в четата:

 1. Димитър Попгеоргиев Беровски (1840-1907) – роден в с. Разловци, починал в с. Долна Гращица, Кюстендилско. Учител. Участвал в Първата българска легия в 1862 г. По-късно предвождал и други чети. След Освобождението околийски управител в Кюстендил;
 2. Поп Стоян Разловски – от с. Разловци. Убит в Рилския манастир;
 3. Арсо Масларов;
 4. Атанас Цинцо – от с. Разловци, убит;
 5. Георги Миреняк;
 6. Георги Пецов Цоцов – от с. Разловци;
 7. Георги Семерджията – от с. Разловци;
 8. Георги Голчов – от с. Разловци, убит;
 9. Гоце Мицов; 11. Ефтим Ангелов;
 10. Илия Горанов – от с. Разловци;
 11. Поп Иван Попгеоргиев Беровски – от с. Разловци, брат на войводата, починал в 1903 г.;
 12. Костандия Попгеоргиев Беровски – от с. Разловци, брат на войводата. Предвождал четата в Кресненското въстание 1878 г.;
 13. Костадин (Коте) Попстоянов – от с. Разловци;
 14. Коте Карлов (Костадин Илиев Карчов);
 15. Китан…;
 16. Косте Гаячо;
 17. Мако Шуман;
 18. Михаил Оджов;
 19. Нако Миреняк;
 20. Нако Убавенски;
 21. Нико Станков;
 22. Орсо Очипалски – от с. Очипале;
 23. Петър Гроба;
 24. Петър Коларски;
 25. Смилан…;
 26. Спасе…;
 27. Стоил Попатанасов – от с. Истемник;
 28. Стоян Брач;
 29. Стоян Ликин – от с. Разловци. Участвал и в четата на Ильо Марков през сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение през Освободителната война;
 30. Теше Мицов;
 31. Трайко Гелин;
 32. Трайко Въчев;
 33. Траян Кръфията;
 34. Христо Митов.

Лит.: Дойнов, Д. Знаме на въстаниците от с. Разловци, Пиянечко. – МПК, 4,1964, № 2, 3-15; Караманов, Вл. А. Димитър п. Георгиев Беровски. – Кюстендил, 2, № 43,18 юли 1936, 2-3; № 44-45,10 авг. 1936,2-4; Попстоянов, К. Тридесет години назад. 2. изд. С, 1988,5-73.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов