Доброволчески отряд на Старшина Нено

Не се знае кога и къде е бил създаден този отряд, нито колко души е наброявал.
Проявил се при атаката на Ловеч от руските войски през октомври 1810 г. Съставен бил само от доброволци българи.
Възможно е предводителят му да е бил от Ловешкия край и да е бил на руска военна служба.
Отрядът се отличил в боевете и разузнаването, като само за 5 дни, при дъжд, кал и лоши пътища изминал повече от 150 км.
Старшина Нено бил награден от руското командване с орден за храброст.
Лит.: Кутузов, М. И. Сборник документов. Т. 3. М., 1952, с. 585; Xристов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов