Конен Отряд (полк) на Ротмистър Никич

Сформиран като ново доброволческо формирование след разпускането на „българската кавалерия“ на същия ротмистър, действала през 1806 г.
През 1810 г. в отряда влизали като доброволци българи и сърби и предводителят му го завел в Сърбия, където се отличил в боевете с турците.

Лит.: Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 225

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов