Чета на Симо Соколов

Подготвена в Зайчар през юни 1876 г. При движението на четите на Панайот Хитов и Филип Тотьо вървяла успоредно на тях, от дясната им страна.
Участвала и в битката при Кадъ боаз, Корито, Бабина глава, при с. Салаш, Белоградчишко, Шугрин и други райони. Водена от Симо Соколов, офицер в сръбската войска, четата била разбита при с. Шугрин, където загинали 87 българи, от които само от четата — 18 човека.
Отначало наброявала 180 души, после 224, достигнала по едно време до 400 доброволци.

При формирането на Руско-българската бригада Соколовата чета се вляла в нея, а войводата й бил назначен за командир на рота в един от батальоните на бригадата — от 4 април 1877 г.

Някои от участниците в четата:

 1. Симо Соколов (1846—1918) — от с. Грознатовци, Трънско. Войвода на четата. Офицер на сръбска служба. Водил чета и през Освободителната война. След Освобождението адвокат в София, избиран за народен представител;
 2. Иван Грънчаров Литкалото — помощник—войвода;
 3. Благоя Гранджев — от с. Бреяновци, Трънско. Знаменосец на четата;
 4. Болче войвода;
 5. Георги Станков — от с. Топли дол, Босилеградско;
 6. Поп Григория Попвасилев;
 7. Жоте Христов — от София;
 8. Коста Христов;
 9. Миладин Манов Дракев — от с. Клисура, Трънско. Участвал и в четата на кап. Гроздан Насалевски. Бил и войвода на самостоятелна чета през същата война;
 10. Петко Пеев — от Варна;
 11. Тома Попвасилев;
 12. Т. Симеонов;
 13. Яначко А. Църковски — от с. Църква, Пернишко. Участвал и в други чети.

Лит.: Илиев, Н. Автобиографично прошение на поборника-войвода Симо Соколов. — ВИС, 1980, №4,136—140;
Елен. защита, 2, №39.1 ян. 1927;
Трънски край. С, 1940,118-119,130— 134,151-162;
ЦДА НРБ, ф. 686, on. 1, а.е. 405.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов