Доброволчески отряд на Александър Хаджи

Организаторът на този отряд, Александър Хаджи (Хаджиоглу Габровалъ), роден в Габрово, служил като офицер във влашката войска, бил и под-началник на военното училище в Букурещ. Богат човек, притежател на много имоти. Участвал като предводител на българската доброволческа чета и в руско-турската война от 1828—1829 г.
Отряда си за участие в Кримската война Александър Хаджи сформирал в началото на 1854 г., вероятно в Букурещ. Той ръководил отряда в състав от 567 човека до март с.г., след което поел други задачи на руското командване.
Отрядът взел участие в обсадата на Силистра и в партизанските действия през лятото на 1854 г. в Лудогорието и Добруджа. Има сведения, че от Букурещ, през Слатина във Влашко, на път за Дунав, отрядът е имал задача да навлезе в България, да се отправи в посока Търново, Габрово, Елена, където да вдигне българите на въстание и да осигури 15 000 въстаници в помощ на руската армия.

Лит.: 3абунов, Ив. Болгаръi юга России, 18—19;
Боев, Р. Още за участието на българи в Кримската война (1853-1856). – ИП, 1968, № 1, 90-94.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов