Цитати на Христо Ботев

„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество.“

„…законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

„Аз съм готов за целта да употребя всичките страшни средства. освен подлостта и лъжата, защото преди всичко трябва да сме човеци, после вече българи и патриоти…“

„Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе.“
(из писмо до жена си)

„Но… стига ми тая награда –  да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“

„…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…“

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира..“
(„Хаджи Димитър“)

„Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!“
(„Смешен плач“)

„От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска.“

„Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще изляза на борба със стихиите.“

„Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва.“

„Настане вечер – месец изгрее,  звезди обсипят свода небесен;
    гора зашуми, вятър повее, –  Балканът пее хайдушка песен!“