Стефан Стамболов

Стефан Стамболов

„И няма власт, на Бога приятна!“

„Аз не съм от фарисействующите политикани, аз направо вървя към целта си: когато видя нещо по моето вътрешно убеждение, че то трябва да се направи за спасението на Отечеството, правя го, макар да е запретено от законите.“

„Когато едно поколение мине през училищата и в Македония се завъди местна интелигенция, тя сама ще почувствува нужда от политически права и ще назрее въпросът за освобождението и на тая българска област.“

„Ако трябва да умрем, всички ще умрем под развалините на България!“

„Предателите на Отечеството не заслужават милост.“

„Не трябва да се освобождава никой народ; народите трябва да се освободят сами или да загинат.“

„Малките свои честолюбия и разлики на мнения да оставиме настрана и да пожертваме пред олтара на Отечеството си!“

„И тъй, независимостьта и свободата на нашето бедно отечество се намира предъ смъртна опасность чрезъ окаяния русофилизмъ на нашето правителство.“

„Не е ли по-добре за наший народ, не е ли по-разумно за нашата политика, не е ли по-достойно за Княза, правителството и народа, да си гледаме работата без да се унижаваме пред когото и да е, без да признаваме, че един български въпрос съществува, без да чакаме помощ за нашите народни стремления от там, гдето помощта си много скъпо продават?“