Книги за Чакър войвода

Самоковският освободителен деец Чакър войвода

(Непобедим герой за свободата на България, покровител на българите, обуздател на турците).

Автор:Тодор Кантарджиев

С написването и отпечатването на високопоучителните, човеколюбиви и храбри дела на всеспособния ми съгражданин Чакър-войвода изпълних дълга си, като любящ родния си град Самоков.


Чакър войвода
(част от книгата Хайдути)

Автор: Николай Хайтов

Разказът може да бъда прочетен от страниците на chitanka.info
Връзка към страницата – линк


Самоковските хайдути

Автор: Христо Ярловски
Година на издаване: 2013
Брой страници: 50

Самоковските хайдути

Повече страници са отделени на легендарния Чакър войвода – Христо Проданов. На този юначен самоковец са посветени и други книги и публикации, но тук Ярловски е събрал най-важното, като се е постарал да отсее преданията и достоверните факти и да извае един реалистичен образ на войводата.


Самоков

Автор: Асен Г. Христофоров
Година на издаване: 1962
книгата може да бъде намерена в електронен вариант на страницата chitanka.info
Връзка към страницата – линк


Истории за вехти войводи

Автор: Цочо Билярски
Издателство: Анико
Година на издаване: 2017
Брой страници: 572

Истории за вехти войводи

Читателят ще прочете и непознатите биографии на войводите Чакър войвода, Ангел войвода и Румена войвода. Героичните приключения и авантюрите на хасковския войвода Ангел войвода и тези самоковския юнак Чакър войвода остават незаличими спомени във всяко българско сърце. Сред българските юнаци от по-миналия век са и борците за свободата не само на нашия народ, но и за свободата на сърби и гърци Хайдут Велко, Конда войвода, Узун Мирко и Хаджи Христо.