Участници от Видинския край в Сръбско-турската война в 1876г

БЦБО (БРЦК) и сръбското правителство всячески съдействуват за събирането, организирането, въоръжаването и обучаването на българските доброволци.

Сред хилядите български доброволци-участници в четите и доброволческата бригада на ген. Черняев в Сърбия през 1876 г. имало много доброволци от гр. Видин и видинския край. За сега са известни имената на следните поборници:

1. Ангел Йованович от Видин, в бригадата на генерал Черняев до 3.IV.1877 г., когато се уволнява от Кладово.
2. Ангел Младенов от с. Гъмзово, в четата на сина си Станко Ангелов и разузнавач в дивизията на полковник Джура Хор-ватович през 1877-1878 г.
3. Ангел Стоянов от гр. Видин, в бригадата на генерал Черняев.
4. Ангелуц Гъцурлов от с. Ново село, във въстаническата чета на Михаил Никифоров Попов.
5. Атанас Бизеранов от с. Ново село, участник във въстанието през юни с.г.
6. Атанас поп Йончев от с. Майор Узуново, един от членовете на въстаническия комитет на Новоселското въстание.
7. Атанас Спасов от Видин, в четата на Христо Македонски.
8. Ванко Малик от с. Ракитница, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов по време на Новоселското въстание от 28 до 30 юни 1876 г.
9. Вано Лазаров от с. Брегово, в четата на Михаил Никифоров Попов.
10. Дядо Вануц Кайцанов от с. Ново село, Видинско, участник във въстанието от 1876 г.
11. Васил Мицов от с. Дражинци, Белоградчишко, в бригадата на Черняев.
12. Дядо Вели от с. Неговановци, един от организаторите на Новоселското въстание от 1876 г.
13. Велко Стоянов от гр. Видин, участвува в I руско-арна-утски батальон на бригадата на Черняев.
14. Веля Чергин от с. Ново село, от четата на Михаил Никифоров Попов по време на Новоселското въстание 1876 г.
15. Гено Минков от с. Старопатица, Кулско, войвода на малка чета в Сръбско-турската война 1876 г. в отряда на Н. А. Киреев, сражавал се на 6 юли при с. Раковица, Видинска област.
16. Георги Ангелоев от е. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов през 1876 г. ,
17. Георги Велков от гр. Видин, в четата на Хр. Македонски, загинал в сражение с турците.
18. Георги Добролесков от с. Брегово, в четата на Михаил Никифоров Попов, ранен в боя при с. Ново село на 30 юни 1876 г.
19. Георги Иванов-Комитата от. с. Сливовик, Ломско, в четата на Панайот Хитов.
20. Георги Николов от с. Черно поле, Видинско, в четата на Панайот Хитов и бригадата на Черняев, опълченец от 1-а опълченска дружина.
21. Георги Пътлин от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
22. Георги Славков от гр. Видин, в четата на Христо Македонски.
23. Георги Стоянов от Белоградчик, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски), опълченец в руско-турската освободителна война 1877-1878 г. от IV-a опълченска дружина в V рота, кавалер на Георгиевския кръст.
24. Георги Цанков от с. Брегово, участник във въстаническия комитет и във въстаничееката чета на Михаил Никифоров Попов.
25. Гога Патруцов от с. Ракитница, в четата на Михаил Никифоров Попов.
26. Гога Рукавичанов от с. Ракитница, в четата на Михаил Никифоров Пспов.
27. Гургулица Чергин от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
28. Поп Димитър от с. Флорентин, член на революционния комитет, взел активно участие в подготовката на въстанието.
29. Димитър Въсков от с. Брегово, сподвижник на В. Левски, член на въстаническия комитет по подготовка на въстанието.
30. Димитър Ценов от с. Грамада, Кулско, в бригадата на генерал Черняев, в III батальон, след това опълченец в 1-а опълченска дружина, награден с Георгиевски кръст за проявена храброст. След Освобождението живял във Видин и работил като бъчвар.
31. Димитър Циганин от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
32. Дино Попов от с. Ракитница, в четата на Михаил Никифоров Попов.
33. Динул Бъдин от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
34. Живко Вълков (Велков) от гр. Видин, в четата на Панайот Хитов.
35. Живко Трифонов от с. Върбово, Белоградчишко, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски). След това участвува в руско-турската освободителна .война 1877-1878 г. като опълченец от 1-а опълченска дружина. Умира на 11 декември 1910 г.
36. Замфир Стефанов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски), после опълченец в IV-a дружина, награден с Георгиевски кръст за храброст в сраженията с турските башибозуци в Котленския край.
37. Иван Генов Минков от с. Старопатица, Кулско, в четата на баща си Гено Минков, сражавал се при с. Раковица на 6 юли 1876 г. в отряда на майор Н. А. Киреев.
38. Иван Георгиев от гр. Видин, в четата на Христо Македонски.
39. Иван Добрев от с. Ново село, Видинско, в четата на капитан Райчо Николов, загинал в боя при с. Копривница (в Сърбия) на 18-23 юли 1876 г.
40. Иван Петков от с. Желязна, Монтанско, живял по-късно в гр. Кула, в бригадата на Черняев.
41. Иван Петков Въртопчанина, войвода на чета по време на Сръбско-турската война 1876 г. и на освободителната руско-турска война 1877-1878 г. в състава на сръбската армия, която окупира видинския край.
42. Иван Петрович син на емигранти от с. Макреш (роден в с. Пояна маре, Калафатска околия), в доброволческата бригада на Медведовски, след това опълченец в 3-а опълченска дружина, а след Освобождението секретар на Видинската община в продължение на 12 години. В Сръбско-българската“ война в 1885 г. – войвода на доброволческа чета.
43. Иван Стоянович от с. Рабиша, Белоградчишко, в бригадата на Медведовски.
44. Иван Михайлов от с. Ново село, участник в босненското въстание 1875-1876 г.
45. Илия Ангелов от с. Брегово, в четата на Михаил Никифоров Попов.
46. Илия Брумар от с. Брегово, в четата на Михаил Никифоров Попов.
47. Илия Гънгулов от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
48. Илия от Видинско, в четата на Христо Македонски.
49. Илия Иванов от гр. Видин, в четата на Христо Македонски, участвувал в 13 сражения.
50. Илия Йолин от с. Ново село, член на въстаническия комитет и в четата на Михаил Никифоров Попов.
51. Илия Козаров от гр. Видин, в четата на Панайот, Хитов, после в бригадата. на Черняев (Н. Медведовски), опълченец от 1-ва дружина. Произведен в опълчението в чин фелдфебел. След Освобождението офицер в чин майор, командир на 1-ви Шуменски артилерийски полк. Умира на 16 октомври 1891 г.
52. Илия Трифонов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
53. Йон Димитров от с. Брегово,-член ла революционния комитет и участник в четата на Михаил Никифоров Попов.
54. Йончо Ганев (Ганин) от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
55. Йон Янкулов от с. Връв, в четата на Михаил Никифоров Попов, ранен в боя при Ново село на 30 юни 1876 г.
56. Йоцо Ганин от с. Ново село, в четата на. Михаил Никифоров Попов, загинал в боевете.
57. Йоничко Тануков от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
58. Кандо Иванов от гр. Видин, в бригадата на Медведовски, загинал в боя при Креват-Гредетин на 16 септември 1876 . г.
59. Колчо П. К^киянов от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
60. Камен Петров от с. Иново, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
61. Киро Каменов от гр. Видин, в бригадата на Медведовски. 62. Комитара от с. Ново село, Видинско, в четата на Панайот Хитов.
63. Лило Лунгулов от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
64. Марин Джалтов от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
65. Марин Петров от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
66. Марин Чикуеров от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
67. Марко Иванов Петков от с. Въртоп, Видинско, в четата на Иван Петков Въртопчанина в 1876-1878 г.
68. Мейцо Кючуков от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
69. Мито Въков Черния от с. Големаново, Кулско, в четата на Панайот Хитов.
70. Мико Генов Минков от с. Старопатица, в четата на баща си Гено Минков от с. Старопатица.
71. Митуц П. Станков, в четата на Михаил Никифоров Попов, загинал в боя при с. Ново село, посечен от турците в боя на 30 юни 1876 г.
72. Младен Иванов Петков, помощник-войвода на четата на баща си Иван Петков Въртопчанина от 1876 до 1878 г.
73. Младен Маринков от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов, тежко ранен в боя при с. Ново село на 30 юни 1876 г. Успял да се спаси и да се лекува заедно с Георги Добролесков от Брегово в Белград.
74. Младен Митранов от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
75. Младен Христов от с. Салаш, Белоградчишко, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
76. Найден Иванов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
77. Недялко от Видин, в четата на Гено Минков Старопатечанина, загинал при Кула.
78. Никола Бояджиев от гр. Видин, в четата на Панайот Хитов.
79. Николай Георгиев (Жоржевич) от гр. Видин, в четата на Панайот Хитов.
80. Никола Пенов от с. Цар Петрово, войвода на малка чета доброволци, загинал при Връшка чука на 6 юли 1876 г,
81. Никола Първанов от с. Бяла, Белоградчишко, в бригадата на Медведовски.
82. Никола Увеянов от Видин, в четата на Тодор Велков.
83. Нуцко Маринкашев от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
84. Павел Георгиев от гр. Видин, в четата на Филип Тотю.
85. Павел Петкович от Белоградчик в бригадата на бригадата на Черняев.
86. Панайот Наумов от Белоградчик, в бригадата на Медведовски.
87. Перчо Пътлин от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
88. Петко от Видин, в четата на Филип Тотю.
89. Петко Иванов Петков от с. Въртоп, Видинско, в четата на баща си Иван Петков Въртопчанина в 1876-1878 г, де-сетник.
90. Петраки Г.Нуцков от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
91. Петър Белин от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
92. Петър Братулов от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
93. Петър Ганицин от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
94. Петър Георгиев (Жоржев) от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
95. Петър Мирчев Логофетов от с. Ново село, Видинско, член на революционния комитет, емигрирал след въстанието във Влашко, завърнал се след Освобождението. Избран за депутат в Учредителното Народно събрание в Търново и 1-во Велико НС.
96. Петър Луков от Видин, в бригадата на Черняев. След Освобождението живее в гр. Лом.
97. Петър Ценов от Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
98. Петър Стоянов от гр. Видин, в четата на Панайот Хи-тов.
99. Първул Ганев (Гаев) ог с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
100. Сава Панайотов от гр. Видин, в бригадата на.Черняев, загинал при Кревет – Гредетин в боя на 16 септември 1876 г.
101. Семен Димитров от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
102. Поп Спас Вълчев от с. Старопатица, в четата на Гено Минков в 1876 г.
103. Спас Димитриев от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
104. Спиро Каменов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
105. Станко Ангелов Младенов от с. Гъмзово, Видинско, войвода на доброволческа чета към Неготинския батальон на сръбската Крайнска бригада на майор JI. Остович.
106. Поп Станко от с. Брегово, член на революционния комитет и в четата на Михаил Никифоров Попов, загинал при с. Ново село на 30 юни 1876 г.
107. Стефан Димитров от гр. Видин, в бригадата на Черняев-Медведовски.
108. Стефан Хр. Иванов от гр. Видин, в доброволческата бригада на Черняев (Н. Медведовски).
109. Ctqяh Кузмин от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
110. Станко Никосов от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
111. Станко Н. Джулов от с. Ново село, в четата на Михаил Никифоров Попов.
112. Станчо Иванов от Видин, в доброволческата бригада на Черняев (Н. Медведовски).
113. Стоян Иванов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски), опълченец от 3-а опълченска дружина.
114. Стоян Пешов Раковски от с. Раковица, Кулско, в четата на Симо Соколов, ранен в боевете при Кадъ боаз.
115. Стоян Трайсторов от с. Ново село, разузнавач на четата на Панайот Хитов.
116. Трифон Атанасов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
117. Тодор Живков от гр. Видин, в четата на Панайот Хитов, опълченец, ранен в боевете на Шипка.
118. Тодор Стоянов от гр. Видин, в четата на Тодор Велков.
119. Тодор Филипов от гр. Видин, в четата на Михаил Никифоров Попов.
120. Труца Недоянов от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
121. Тома Йоцов от Видин, 19-годишен, в четата на Панийот Хитов, тежко ранен в боя при с. Корито на 27 юни 1870
122. Тончо Ковачев от с. Ново село, в четата на Тодор Велков, загинал в боя при с. Ново село, Видинско на 30 юни 1876 г.
123. Тануц Джуков от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
124. Флоря-Търтя от с. Брегово, в четата на Михаил Никифоров Попов.
125. Флоро Иванов Митов от Видин, в четата на Михаил Никифоров Попов. Пленен от турците в боя при с. Ново село Видинско, на 30 юни 1876 г. Лежал във видинския затвор до амнистията на 5 април 1877 г. След това избягал в Румъния и постъпил в Българското опълчение, във 2-а дружина, участвува в отбраната, на Видин по време на Сръбско-българската война 1885 г. като доброволец в четата на Иван Петрович.
126. Христо Иванов от с. Долни Лом, Белоградчишко, в полка на Н, В. сръбската княгиня Наталия през 1876 г.
127. Христо Иванов от гр. Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски), офицер от IV доброволчески батальон.
128. Христо К. Деков от Видин, в бригадата на Черняев (Н. Медведовски).
129. Цани Топчията от гр. Брегово, член на революционния комитет, организатор на въстанието в 1876 г.
130. Цвятко Павлов от гр. Видин, в четата на Тодор Велков в 1876 г.
131. Дядо Цеко от Ново село, войвода на малка чета по време на въстанието 1876 г.
132. Цеко Маринкашев от с. Ново село, Видинско, в четата на Михаил Никифоров Попов.
133. Цеко Спасов Тодоров от с. Старопатица, Видинско, взводен командир в четата на Хр. Иванов Кулин в 1877-1878 г.
134. Янаки Иванов от гр. Видин, в бригадата на Черняев-Медведовски.
135. Якоя Георгиевич от гр. Белоградчик, в бригадата на Черняев-Медведовски.
136. Димитър Костов от гр. Видин, в бригадата на Черняев-Медведовски, опълченец от 3-а дружина, кавалер на Георгиевския кръст.

В същност, те са били хора от различни професии и възрасти. Между тях е имало и образовани младежи, напуснали училищата, за да помогнат на поробените си братя и сестри. Техните биографии са изпълнени с рискове и невероятни приключения. Те са били от елита на нашата нация от 70те години на миналия век. –

С благородните си качества скромност, храброст и родолюбие те ще останат завинаги в историята като най-висок пример на родолюбие.

БЕЛЕЖКИ
1 Михов, М. Българското опълчение. Сб. док. T.I. С, 1956, с.267, док. N 268.
2 НБКМ БИА пд бп 1236. Вж. по-подробно у Вълчев, Г Разузнавачът Ангел Младенов. – в. „Тимпул“ – Видин, бр.2.
3 НБКМ БИА пд бп 1483.
4 Денков, Ангел. История на с. Ново село (ръкопис).
5 Пецов, Боян. 90 години от Новоселското въстание (доклад).
6 Пак там.
7 ЦДА на НРБ, ф.686, оп.1, а.е.411, л.21
8
Пак там, л. 15. 9 НБКМ БИА пд бп 1213.
10 Денков, Ан. Цит. съч. И ЦДА на НРБ, ф.686; Чолов, Петър. Видинският край през героичната 1876 г.
12 Пецов, Б. Цит. съч.
13 НБКМ БИА пд бп 1483.
14 Денков, Ан. Цит. съч.
15 Абаджиев, Велко Г. Спомени за въстанията. Лом, 1925, с. 78; Вълчев, Г. Малко известни войводи. Видин, 1998, с.88-92.
16 Денков, Ан. Цит. съч.
17 Чолов, П. Цит. съч., с.21.
18 НБКМ БИА пд бп 445; Вълчев, Г. Въстанието във Видинско през 1876 г. Видин, 1998, с.80. ■
19 НБКМ БИА пд зп 784; Вълчев, Г Опълченци от Видинския край. Видин, 1998, с.60-63.
20 НБКМ БИА пд зп 732; Вълчев, Г. Цит. съч., с.66-69.
21 Денков, Ан. Цит. съч.
22 НБКМ БИА пд II676; Вълчев, Г. Цит. съч., с.70-71.
23 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.269, N 268; Вълчев, Г. Цит. съч., с.72.
24 Пецов, Б. Цит. съч.
25 Чолов, П. Цит. съч., с.22; НБКМ БИА пд бп 1213; Вълчев, Г Въстанието…, с.85.
26 Пак там; Вълчев, Г Цит. съч., с.86.
27 Денков, Ан. Цит. съч.; Чолов, JI. Цит. съч.
28 Пецов, Б. Цит. съч.
29 Пак там.
30 Вълчев, Г. Героят от „Орлово гнездо“. – В. „Червено знаме“ • Видин, бр. 98 от 20 август 1987 г., същият. Опълченци,.., с.89.
31 Денков, Ан. Цит. съч.
32 Пак там; Чолов, 77. Щит. съч., с.22.
33 Пак там.
34 Стойчев, Ив. Кръстев. Материали за дейността на Панайот Хитов през 1876 г. С, 1939. с.78, 15 по ред.
35 НБКМ БИА II 938; Вълчев, Г. Цит. съч., с.99.
36 Вълчев, 77 Кавалерът на Георгиевски кръст. – В. „Червено знаме“ – Видин, бр.9 от 1 март 1990 г, същият. Опълченци…. с.101.
37 Абаджиев, В. Цит. съч., с.78. „
38 Чолов, П. Цит. еъч., с.21.
39 Стойчев, Ив. Кр. Цит. съч., с. 112.
40 Списък на пенсионерите поборници и опълченци. С., 1899, с.28.
41 Вълчев, Г Войводата Иван Петков Въртопчанина. – В. „Червено знаме“ – Видин, бр.152 от 26.X1I.1987 г., същият. Малко известни…, с.125.
42 Вълчев, Г Опълченецът Иван Петрович. – В. „Червено знаме“ – Видин, същият. Опълченци…, с. 111.
43 Михов, М. Цит. съч. T.I, с. 435; Вълчев, Г. Цит. съч., с.216.
44 В. „Юнак“, бр.31-32 от 29 октомври 1899 г.; Вълчев, 77 Цит. съч., с.117.
45 НБКМ БИА пд бп 19.
46 Чолов, 77. Цит. съч.; Пецов, Б. Цит. съч.; Вълчев, Г. Въстанието…, с.106.
47 Пак там.
48 Христо Македонски. Записки на … 1852-1877 г; С., 1983, с.191.
49 Пак там.
50 Пецов, Б. Цит. съч.
51 Стойчев, Ив. Кр. Цит. съч., с.112; НБКМ БИА IIА 8364; Вълчев, 77 Опълченци…, с.121.
52 Чолов, П. Цит. съч.
53 Денков, Ай. Цит. съч.; Пецов, Б. Цит. съч.
54 Пак там.
55 Пак там; Вълчев, Г Въстанието…, с. 109.
56 ЦДА на НРБ, ф.686, оп.1, а.е.411, с.21.
57 Денков, Ан. Цит. съч.
58 Абаджиев, в. Г. Цит. съч., с.34, N 19 по ред.
59 Чолов, П. Цит. съч.; Вълчев, Г. Цит. съч., с.116.
60 ЦВА – Велико Търново, ф.11б, оп.1, а.е.26, л.503-507; Вълчев, 17 Цит. съч., с.
61 НБКМ БИА пд II 1287.
62 Пецов, Б. Цит. съч.
63 Чолов, П. Цит. съч.
64 Денков, Ан. Цит. съч.
65 Заяков, Н. Цената на няколко мига свобода. – В. „Червено знаме“ – Видин, бр.72 от 18 юни 1976 г. ^ЩШШ
66 Денков, Ан. Цит. съч.; Пецов, Б. Цит. съч.
67 Чолов, П. Цит. съч.; Кузманов, 77. Кнез Иван Кулин. С., 1971, cJ X „
68 Денков, Ан. Цит. съч., с.87.
69 В. „Победен зов“ – Кула, бр. 6 от 15 май 1979; Цухлев, Димитър. История г/юда Видин и неговата област. С., 1932; Вълчев. Г. Опълченци…, с.137.
70 Чолов. П. Цит. съч.
71 Надгробен паметник в новоселските гробища; Пецов, Б. Цит. съч.
72 Вълчев, Г Войводата Иван Петков…
73 НБКМ БИ А пд бп 94.
74 Пак там пд зп 234; Пецов, Б. Цит. съч.
75 НБКМ БИ А пд I1165; Вълчев, Г. Опълченци…, с.149.
76 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.435.
77 Абаджиев, В. Г. Цит. съч., с.78.
78 Стойчев, Ив. Кр. Цит. съч., с.78.
79 Чолов, П. Цит. съч.
80 Вълчев, Г. Войвода Никола Пенев. – В. „Червено знаме“ – Видин. бр. 139 (4044) от 22 ноември 1986 г., същият. Малко известни…, с.78.
81 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268; Вълчев, Г Опълченци…, с.154.
82 НБКМ БИА пд бп 954; Вълчев, Г Цит. съч., с.156.
83 Денков, Ан. Цит. съч., с.87.
84 НБКМ БИА IIА 9384 (N 160).
85 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268, 199 по ред.
86 Пак там.
87 Денков, Ан. Цит. съч., с.87.
88 ЦДА на НРБ, ф.686, on. la, а.е.411, л. 148 (Списък на чета „Балкански лев“ на Филип Тотю).
89 Чолов, П. Цит. съч.
90 Денков, Ан. Цит. съч.
91 Пак там.
92 Пак там.
93 Пак там.
94 Михов, М. Цит. съч. Т.1, с.267, N 268; Вълчев, Г Цит. съч., с.163.
95 Вълчев, Г. И той е подписал Търновската конституция (Петър Мирчев Логофет). – В. „Видински глас“ • Видин, бр.12 от 27 юни 1990 г, същият. Въстанието…, с.12.
96 Чолов, П. Цит. съч.
97 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268, N 222 по ред.
98 Стойчев, Ив. Кр. Цит. съч., с.93.
99 Денков, Ан. Цит. съч.
100 Абаджиев, В. Г Цит. съч., с.84, N 24 по ред.
101 Михов, М. Цит. съч. Т.1 с.267, N 268.
102 Вълчев, Г Бунтовникът от Старопатица. – В. „.Победен зов“ – Кула, бр.5 от 6 февруари 1990 г., същият. Духовници от Видинската епархия ■ поборници за свобода. Видин, 1996, с.56.
103 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268, пореден N 253.
104 Руменин, Р. Българското опълчение 1877-1878. С, 1978, с.248; Вълчев, Г Опълченци…, с.174.
105 НБКМ БИА пд бп 1236; Вълчев, Г. Имена, които трябва да помним (Станко Ангелов от с. Гьмзово). – В. „Червено знаме“ • Видин, бр. 143 от 5 декември 1987 г., същият. Малко известни…, с.116.
106 Чолов, П. Цит. съч.; Вълчев, Г Духовници…, с.
107 НБКМ БИА пд зп 776; ф. 443, а.е.5, л.6; Вълчев, Г. Опълченци…, с.179.
108 ЦДА на НРБ. ф.68б. оп.1, а.е.414, л.126.
109 Ден кое, Ан. Цит. съч., с.87; Чолов, П. Цит. съч., с. 21.
110 Денков. Ан. Цит. съч., с.87. 111НБКМБИА пд бп 1312.
112 Руменин. Р. Цит. съч., с.211.
113 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268, пореден N 277; Вълчев, Г Цит. съч., с.185.
114 Вълчев, Г Войводата Стоян Пешов Раковски. – В. „Червено знаме“ – Видин, бр. 16 (3461) от 5.II.1983 г., същият. Войводата Стоян Пешов Раковски. Видин, 1994, с.10.
115 НБКМБИА 1869; Вълчев, Г. Въстанието…, с.193.
116 НБКМБИА пд 1416; Вълчев, Г Опълченци…, с. 183.
117 Стойчев, Ив. Кр. Цит. съч., с.78, пореден N 42; Вълчев, Г. Цит. съч., с.188.
118 НБКМБИА пд 119; Вълчев, Г. Въстанието…, с.179.
119 НБКМБИА пд бп 1213; Вълчев, Г. Цит. съч., с.176.
120 Чолов, П. Цит. съч., с.22.
121 Абаджиев, В. Г. Цит. съч., с.82.
122 В. „Стара планина“, г.1, бр.27 от 10.XI.1876 г.
123 Денков, Ан. Цит. съч., с.87.
124 Чолов, П. Цит. съч; Вълчев, Г. Цит. съч., с.190.
125 АИИ при БАН, архивна сбирка N 1003; Вълчев, Г Цит. съч., с.187.
126 НБКМБИА пд бп 1008.
127 Димитров, ПКняжество България. Ч.П. Пловдив, 1896, с.526, N 57 поред.
128 НБКМБИА пд бп 1008.
129 Чолов, П, Цит. съч.
130 Пак там.
131 Блъсков, Вл. Лични спомени от Търновското въстание и Сръбско-туреката война в 1876 г. Шумен, 1897, с.28.
132 Чолов, П. Цит. съч., с.21-22; Вълчев, Г. Цит. съч., с.185.
133 Вълчев, Г. Знаменосецът Цеко Спасов. – В. „Червено знаме“ – Видин, бр.146 от U.XII.1982 г., същият. Малко известни…, с.53.
134 Чолов, П. Цит. съч., с.21-22; Вълчев, Г. Опълченци…, с.211.
135 Михов, М. Цит. съч. T.I, с.267, N 268, пореден N 84.
136 Михов, М. Българското опълчение. T.IL С, 1959, с.223, N 207.

източник: vidin-online.com, връзка към статията – линк