Петър Топалов

Димитър Топалов или Димитър Войняговеца

Петър Петков Топалов е войвода на чета през 1867 г., известен е и като Димитър Топалов или Димитър Войняговеца. Той е един от най-близките сподвижници и най-доверен човек на Васил Левски по време на учителствуването му във Войнягово през 1864/66 г, а и след това.Заедно с Левски през 1866 г избягват от Войнягово във Влашко заради убийството на две турчета от съседното село Окчилар(дн.с.Климент) – Али и Мехмед, които се опитали да посегнат на честта на Пѐтровата жена.
Във Влашко променя името си на Димитър за да се укрие от преследванията на турската власт.Установява се в Болград.Там се свързва със Стефан Караджа, с чиято помощ събира чета и минава Дунава, и която чета трябвало да се съедини с тази на Панайот Хитов в Стара планина.
Четата на която Петър Топалов е войвода се състояла от 15 човека.Тя навлиза в пределите на Османската империя към края на м.май 1867г, но Хитов е разгромен, и вече е на път за Сърбия.Топаловата чета е принудена да действува самостоятелно и да води битки, макар и зле въоръжена, с многобройни турски потери при Троян, Беклемето и Карлово,а след това и в местността „Баба̀ кория“ между Войнягово и Климент, при Буново и Мирково, и накрая край Ново село (Софийско),където Петър Топалов е ранен и се укрива в една кошара.Предаден е от местния чорбаджия, и след две години разкарване по затвори ,успява да се изскубне от ръцете на турците и бяга във Влашко.
За последен път името на Топалов се споменава през 1876 г. като пълномощник на БРЦК (Гюргевския комитет) за сливенския революционен окръг.

източник:bg.wikipedia.org, връзка към цялата статия –линк